W dniu 30 listopada w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbył się Telemedyczny Okrągły Stół. 

Celem spotkania było podsumowanie wyzwań w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań telemedycznych w tym pilotaży, a także zaprezentowanie działań, które będą podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia w obszarze telemedycyny.