Jakie są przeszkody w angażowaniu pacjentów w HTA I co mogą zrobić twórcy polityki oaz pacjenci, aby pokonać te przeszkody?
https://www.eupati.eu/pl/ocena-technologii-medycznych/jakie-sa-przeszkody-w-angazowaniu-pacjentow-w-hta-i-co-moga-zrobic-tworcy-polityki-oaz-pacjenci-aby-pokonac-te-przeszkody/