Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Spotkanie dot. ustalenia stanowiska Zespołu w odniesieniu do:
  1. rozdzielone/wspólne listy pacjentów lekarza, pielęgniarki, położnej POZ
  2. rozdzielne/łączne kontraktowanie świadczeń lekarza, pielęgniarki, położnej POZ
  3. rozdzielenie/łączenie zadań pielęgniarki zabiegowej i środowiskowo-rodzinnej
  4. fund-holding z zakresu specjalistki oraz opieka koordynowana
  • Omówiona zostanie propozycji tworzenia „zespołów lekarsko-pielęgniarskich” z rolą lekarza jako koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej oraz tworzenia wspólnych list pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarza, pielęgniarkę i położną.
  • Omówione zostaną również badania porównujące polski POZ z innymi krajami, cele i zadania POZ