• Zaproszenie Prezesa FPP jako przedstawiciela organizacji pozarządowej Pana Stanisława Maćkowiaka do wzięcia udziału w posiedzeniu
  • Przedmiotem obrad Komitetu Sterującego są Plany działań w sektorze zdrowia na rok 2016, w tym fiszki projektów pozakonkursowych.