Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w posiedzeniu Komisji Zdrowia w gmachu Sejmu w Warszawie.

Podczas posiedzenia rozpatrzone będą informacje na temat sytuacji diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce