16 marca 2020 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej w którym udział weźmie prezes FPP Stanisław Maćkowiak jako członek Naukowej Rady Programowej Forum

Forum organizowane jest przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie oraz Innowo Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

Strona Główna