Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

W dniu 10.01.2017 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Zdrowia.

Federacja Pacjentów Polskich, która uczestniczyła w procesie tworzenia projektu, w pełni akceptuje zawarte w nim postulaty.

Załączniki do pobrania