Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

PRAWO i TELEMEDYCYNA, 13 listopada 2012 r., Warszawa, siedziba Krajowej Izby Gospodarczej
sala 31, ul. Trębacka 4

Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji  PRAWO i TELEMEDYCYNA realizowanej w ramach projektu KIGMED.eu-inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny (www.kigmed.eu) organizowanej we współpracy z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 13 listopada 2012 r. i adresowana jest do środowiska akademickiego wyższych uczelni medycznych i technicznych, kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i abonamentowych, prawników i specjalistów od dotacji unijnych w obszarach innowacyjnej gospodarki, pasjonatów nowych technologii, oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem e-medycyny.

Poniżej plan konferencji, więcej informacji (wraz z formularzem zgłoszeniowym) można uzyskać na stronie: http://kig.pl/zaproszeniam/3094-ogolnopolska-konferencja-prawo-i-telemedycyna.html lub od osoby koordynującej:

Monika Szulc-Przyborowska

tel. 22 630 98 66

e-mail: ms@kig.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI

PRAWO i TELEMEDYCYNA
13 listopada 2012 r., Warszawa
siedziba Krajowej Izby Gospodarczej, sala 31, ul. Trębacka 4 

Moderatorzy:
Ryszard Olszanowski – Zastępca Kierownika Projektu KIGMED
dr n. med. Andrzej Horoch
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa IMW

 

 

9:30 – 10:00
Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10.00 – 10.30
Otwarcie Konferencji
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Jerzy Bujok
Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej

10.30 – 10.50

Legislacyjne bariery rozwoju usług telemedycznych
w Polsce
Leszek Sikorski – Dyrektor Centrum  Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

10.50 – 11.20
Telemedycyna w kontekście europejskim – transgraniczne świadczenie usług telemedycznych
mec. Henning von Zanthier, Aleksandra Dziurzyńska LL.M. aplikant radcowski.
Wykład prowadzony w języku angielskim

11.20 – 11.40
Prawna ochrona praw pacjenta w telemedycynie
Krystyna Barbara Kozłowska
– Rzecznik Praw Pacjenta  

11.40 – 12.00
Poziom akceptacji telemedycyny w środowisku medycznym i pacjentów w krajach europejskich
Tomasz Szelągowski
– Dyrektor Generalny, Federacja Pacjentów Polskich

12.00 – 12.20
Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorcy Andrzej Strug – Dyrektor Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia

12.20 – 12.50
Przerwa kawowa 

 

12.50 – 13.10
Uwarunkowania praktyczne i prawne elektronicznej
historii choroby w Polsce
lek. med. Marek Wesołowski – Prezes Zarządu
SGA Sp. z o.o.

13:10 – 13.30
Prawny obowiązek czy ekonomiczna motywacja – jak zachęcać do e-zdrowia
 dr Adam Koziarkiewicz – analityk i konsultant w JASPERS

13.30 – 13.50
Prawne uwarunkowania zdalnego monitorowania aktywności ruchowej po rehabilitacji
dr n. med. Tomasz Saran – Kierownik Ośrodka Rehabilitacji, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

13.50 – 14.10
Własność intelektualna a aspekty prawne
Marcin Żuraw – Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Żuraw 

14.10 – 14.30
Bariery wdrażania innowacji w sektorze medycznym
dr Antoni Zwiefka
Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

14:30 – 15:00
Projekt KIGMED.eu
Jerzy Bujok – Zastępca Sekretarza Generalnego KIG, Kierownik Projektu KIGMED.eu

15:00 – 16:00
Podsumowanie Konferencji
Lunch