Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

 

 

5ta edycja konferencji Europejskie Zdrowie Publiczne w tym roku odbyła się na Malcie w dniach 8-10 listopada 2012 roku.

Głównym tematem spotkania było „Efektywne leczenie chorób przewlekłych w Europie”.

 

Leczenie schorzeń przewlekłych oraz zmiany w obecnych systemach świadczeń zdrowotnych są w coraz większym stopniu traktowane jako ważne kwestie na szczeblu politycznym i organizacyjnym, jak również na poziomie społeczności i jednostki. Chociaż istnieje wiele różnych chorób przewlekłych, to co je łączy to, że można im w dużej mierze zapobiec, potrzebują również długoterminowych i złożonych reakcji, koordynowanych przez różnych pracowników służby zdrowia, dostępu do niezbędnych leków, badań i wyrobów medycznych, oraz do opieki społecznej. W tym przypadku, istnieje poważne zapotrzebowanie na całościowe podejście do praktycznego wdrożenia zintegrowanych systemów opieki nad pacjentem oraz skoordynowany i trwały model opieki.

Głównym celem warsztatów jest uwzględnienie istniejących przeszkód i słabych stron w bieżącym zarządzaniu chorobami przewlekłymi w Europie oraz zapewnieniukluczowych zaleceń politycznych w celu praktycznej realizacji istniejących modeli opieki, które koncentrują się na realiach osób żyjących z chorobami przewlekłymi.

Główne tematy warsztatu to: Wprowadzenie do istniejących modeli zarządzania chorobami przewlekłymi, polityka i strategie w UE. Stosowanie istniejących podejść do leczenia chorób przewlekłych – podobieństwo w dobrych praktykach oraz istniejące słabości na przykładzie wybranych krajów UE; Rola pacjentów oraz organizacji pacjentów w ułatwianiu wdrożenia niezbędnych zmian w obecnych systemach służby zdrowia w Europie.

 

Program konferencji dostępny pod adresem: http://www.eupha.org/programme/dynamic_programme.php

 

PREZENTACJA – T. SZELĄGOWSKI