Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

25. października weszły w życie przepisy Dyrektywy z dnia 9 marca 2011 r. dotyczącej stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece medycznej. Do tego dnia kraje członkowskie Unii Europejskiej miały czas na dostosowanie krajowych przepisów do Dyrektywy. Niestety do tej pory nie wprowadzono odpowiednich zmian w naszym prawie gwarantującym polskim pacjentom pełen dostęp do możliwości, jakie daje Dyrektywa.

 

 

 

Celem tej Dyrektywy jest umożliwienie dostępu pacjentów Unii Europejskiej do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych na terenie wszystkich krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ETFA), tj. krajów członkowskich UE oraz Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Islandii. Zapisy znajdujące się w Dyrektywie pozwalają również na efektywniejszą współpracę między państwami członkowskimi w zakresie rozwoju diagnostyki i leczenia (m. in. Chorób rzadkich-Art. 13 Dyrektywy) jak również w zakresie e-Zdrowia (Art. 14), oceny technologii medycznych (Art. 15) oraz europejskich sieci referencyjnych (Art. 12).

 

 

Zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy w zakres opieki transgranicznej nie wchodzą procedury związane z przeszczepianiem narządów, szczepienia przewidziane kalendarzem szczepień danego kraju oraz planowane leczenie długoterminowe.

 

 

Więcej informacji na temat korzyści jakie nowa Dyrektywa wnosi dla polskiego Pacjenta, a jak odnoszą się do niej planowane zmiany wpolskim prawie mające na celu próbę jej implementacji.

 

 

Prosimy o zapoznanie się również z tekstem z Gazety Wyborczej oraz Rzeczpospolitej.

 

 

 

Załączniki do pobrania