Zapraszamy do lektury!
Lek pediatryczny: przepisy prawa i inne odnośne czynniki
https://www.eupati.eu/pl/opracowanie-i-badania-kliniczne/lek-pediatryczny-przepisy-prawa-i-inne-odnosne-czynniki/