Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Uczestnictwo FPP w seminarium pt.: „Różne oblicza aktywizacji seniorów w praktyce medycznej” podsumowujące ponad trzyletni polsko-norweski projekt badawczy PRACTA- Aktywizacja Seniorów w Polsce
  • Podczas seminarium  zaprezentowano przebieg oraz wyniki badań PRACTA, jednocześnie przedstawiono wnioski do dalszej pracy naukowej w omawianym zakresie. W przeprowadzonych badaniach udział wzięło ponad 8800 pacjentów podstawowej opieki medycznej w wieku 50+ oraz 393 leczących ich lekarzy pierwszego kontaktu.
  • Wyniki badań stanowią znaczący wkład w wiedzę o związku szkoleń lekarzy on-line z ich efektami badanymi z udziałem pacjentów. Tego rodzaju badań jest jeszcze bardzo niewiele. Doświadczenia PRACTA wskazują na duży potencjał w tej dziedzinie.
  • Tematem wystąpień zaproszonych ekspertów były refleksje związane z potrzebą i możliwościami promowania aktywności osób starszych w obecnej sytuacji demograficznej.
  • Podczas spotkania omówiono perspektywy, problemy oraz wartości związane z aktywizacją osób starszych w placówkach POZ. Podkreślano także niejednorodność grupy seniorów, indywidualność potrzeb każdego z nich oraz konieczność wyzbycia się stereotypów związanych z traktowaniem tej części społeczeństwa w sposób uproszczony czy wręcz zniechęcający do aktywności.