FPP bierze udział w dyskusji dot. strategii zdrowotnych i ich realizacji w ramach konferencji organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem.