24 września 2022 odbędzie się IV Forum Serce Pacjenta. 

Forum Serce Pacjenta 2022 to inicjatywa organizowana przez Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne, jej zamysłem jest edukowanie pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń w zakresie metod, terapii i postaw wspierających zdrowie układu sercowo-naczyniowego a poprzez to poprawę jakości i długości życia chorych.

Jak zaznacza Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, wiedza to zdrowie.

– Pacjenci kardiologiczni są dziś coraz częściej zainteresowani nowoczesnymi metodami diagnostyki i terapii kardiologicznej. Chorzy chcą żyć dłużej i lepiej, a rzetelna edukacja wydatnie w tym pomaga. 

Więcej informacji o Forum Serce Pacjenta:
https://sercepacjenta.pl/