Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
serce pacjenta

24 września 2022 odbędzie się IV Forum Serce Pacjenta. 

Forum Serce Pacjenta 2022 to inicjatywa organizowana przez Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne, jej zamysłem jest edukowanie pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń w zakresie metod, terapii i postaw wspierających zdrowie układu sercowo-naczyniowego a poprzez to poprawę jakości i długości życia chorych.

Jak zaznacza Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, wiedza to zdrowie.

– Pacjenci kardiologiczni są dziś coraz częściej zainteresowani nowoczesnymi metodami diagnostyki i terapii kardiologicznej. Chorzy chcą żyć dłużej i lepiej, a rzetelna edukacja wydatnie w tym pomaga. 

Więcej informacji o Forum Serce Pacjenta:
https://sercepacjenta.pl/