Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
 • prezentacja dot. narodowego planu dla chorób rzadkich
 • Współorganizator konferencji: prof. dr h. med. Jerzy T.Marcinkowski – Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Patronat honorowy: Europejskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona oraz Europejska Sieć Badań Choroby Huntingtona
 • Konferencja kierowana jest do pacjentów, ich rodzin oraz opiekunów.
 • Udział w konferencji biorą: osoby zawodowo zajmujące się problematyką chorób neurodegeneracyjnych (lekarze różnych specjalności oraz kadra placówek szpitalnych i opiekuńczych), wykładowcy specjalizujący się w dziedzinie pląsawicy Huntingtona.
 • Tematyka Konferencji została podzielona na 4 sesje:
 1. Młodzi obciążeni genetycznie- praca, kariera, rodzina
 2. Choroba przewlekła- genetyka, diagnostyka, profilaktyka, terapia
 3. Niepełnosprawność- ograniczenia i adaptacja psychospołeczna
 4. Działalność statutowa Stowarzyszenia- Pomoc i wsparcie, projekty
  • Jednym z 20 prelegentów był Prezes Federacji Pacjentów Polskich Pan Stanisław Maćkowiak

http://www.huntington.pl/dzialania/spotkania/751-szansa-i-koniecznosc-w-walce-z-hd