Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
 • 2-dniowa konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia
 • Tematy poruszone w dyskusjach plenarnych, wykładach, sesjach warsztatowych to: nowoczesna ochrona zdrowia oraz farmacja
 • Program FORUM współtworzonyz wiodącymi organizacjami rynku ochrony zdrowia i liderami opinii, w tym m.in. Polską Federacją Szpitali, Uczelnią im. Łazarskiego w Warszawie, Polską Unią Szpitali Klinicznych.
 • Dwie debaty: Pacjent w centrum. Jakość- Koordynacja- Opieka oraz Opieka farmaceutyczna.
 • Podczas FORUM odbędzie się 9 sesji tematycznych o charakterze szkoleniowym:

 

 1. Reorganizacja przez informatyzację
 2. Dobre praktyki zarządzania szpitalem
 3. Doświadczenia szpitali europejskich (sesja z udziałem menedżerów szpitali europejskich)
 4. Innowacyjne zamówienia publiczne
 5. Opieka koordynowana
 6. Trendy e-zdrowia
 7. Perspektywy dla innowacji
 8. Apteki i sieci apteczne
 9. Hurtownie farmaceutyczne

http://www.osoz.pl/osoz-konf/servlet/main/indexhtml