Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka w dyskusji podczas Konferencji
  • II Konferencja była kontynuacją cyklu konferencji nt.polityki lekowej, strategii refundacji leków.
  • Nowy projekt, przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia dot.nowelizacji ustawy o refundacji leków został omówiony podczas dyskusji.
  • Zebrane opinie oraz wypracowane stanowiska uczestników debaty były podstawą do przygotowania sprawozdania, które ukaże się m.in. w Pulsie Medycyny