Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Głównym tematem spotkania jest ADHERENCE, czyli współodpowiedzialność pacjenta za skuteczność procesu terapeutycznego w tym: niestosowanie się do zaleceń lekarskich, samodzielna zmiana dawkowania, nieprzyjmowanie leków lub nieinformowanie lekarza o ich przyjmowaniu, przerywanie terapii w momencie obserwacji poprawy samopoczucia lub cofnięcia się objawów i wiele innych.

Gośćmi specjalnymi Akademii byli:

dr n.med. Beata Jagielska- Prezes Stowarzyszenia Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, konsultant wojewódzki ds onkologii klinicznej, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

dr Piotr Warczyński- Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2014–2017. Wykładowca akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Krzysztof Suszek- Przewodniczący Rady Fundacji Misja Medyczna.

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA:

12.30-13.00         „Przedświąteczny” lunch

13.00-14.00         Adherence – współodpowiedzialność pacjenta za skuteczność procesu terapeutycznego

   • Sylwia Jaczyńska-Kolasza, Jacek Graliński (Amgen) – wprowadzenie (10 min)
   • dr Beata Jagielska – perspektywa lekarza i managementu szpitala (10 min)
   • dr Piotr Warczyński – perspektywa resortu zdrowia (10 min)
   • Krzysztof Suszek – adherence, a jakość opieki (10 min)
   • Perspektywa organizacji pacjentów (20 min)

 

14.00-15.00         Dyskusja – jak pacjent może wpłynąć na jakość swojego leczenia? Co możemy wspólnie zrobić? Plan działania.