Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w debacie Ekspercko-Systemowej pt.: Medyczna racja stanu. Kapitał-Zdrowie Narodu.

Debata odbyła się pod honorowym patronatem Ks.Kardynała Kazimierza Nycza w Pałacu Staszica w Warszawie.

Organizatorami debaty byli:

Polska Unia Onkologii, Kolegium Lekarzy i Chorób Rodzinnych w Polsce, Green Communication, Klinika Diabetologii Wewnętrznych SPCSK

„Kapitał Zdrowie Narodu” to debata odnosząca się do zawartego przez Medyczną Rację Stanu w Tezach dla Zdrowia, postulatu uwzględniania kosztów pośrednich i społecznych przy podejmowaniu decyzji o dostępie polskich pacjentów do najskuteczniejszych metod diagnostyki i terapii chorób przewlekłych.

Medyczna Racja Stanu po raz trzeci zorganizowała ekspercko – systemowe spotkanie stanowiące platformę dialogu środowisk opiniotwórczych zaangażowanych w najważniejsze wyzwania zdrowotne. W wyniku ubiegłorocznych prac eksperci Medycznej Racji Stanu przedstawili 16 Tez dla Zdrowia,które stanowią propozycje konkretnych rozwiązań służących nadrobieniu zaległości systemowych, poprawie sytuacji chorych oraz budzeniu świadomości współodpowiedzialności każdego z nas za własne zdrowie.

W panelu i dyskusji wzięli udział obok przedstawicieli systemu (MZ, Główny Inspektorat Sanitarny, AOTMiT, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, NFZ, Sejmowa Komisja Zdrowia, Rzecznik Praw Obywatelskich, Uczelnia Łazarskiego) onkolodzy, kardiolodzy, neurolodzy, specjaliści w dziedzinie chorób rzadkich, specjaliści medycyny rodzinnej, farmakolodzy, ekonomiści, prawnicy, politolodzy, specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego i stosunków międzynarodowych.