Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w spotkaniu Akademia AMGEN.

Akademia AMGEN to inicjatywa mająca na celu współpracę z organizacjami pacjentów oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy polskiego systemu ochrony zdrowia.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Anna Warczyńska, Agnieszka Sznyk, Krzysztof Łanda.