Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w konferencji pt.: „Cztery lata po uchwaleniu nowych europejskich przepisów o opiniowaniu badań klinicznych produktów leczniczych”.

Konferencja zorganizowana została przez Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

W konferencji wzięli udział m.in.członkowie polskich komisji bioetycznych, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójcznych oraz Stowarzyszenia  na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Poniżej agenda Konferencji:

Załączniki do pobrania