Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w posiedzeniu Komisji Zdrowia w sali im.Konstytucji 3-go Maja w gmachu Sejmu RP w Warszawie.