Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w debacie eksperckiej organizowanej przez Instytut Innowacyjna Gospodarka pt.:Jakie mechanizmy zachęt mogą skłonić producentów leków do inwestycji w Polsce.

Debata odbyła się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii w Warszawie.

Debata ekspercka została poprzedzona prezentacją głównych wniosków raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka pt.: Poprawa dostępu do innowacyjnych terapii jako czynnik wzrostu inwestycji w Polsce.

Raport ten został stworzony w wyniku prac grupy eksperckiej z obszaru ekonomii, ekonomiki zdrowia oraz medycyny, którzy podczas cyklu warsztatów spróbowali zidentyfikować efektywne rozwiązania dla poprawy polityki zdrowotnej Polski