Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
 • Forum Ochrony Zrowia, zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich, odbyło się w Krynicy- Zdrój
 • Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, dotycząca aktualnych problemów rynku medycznego w Polsce oraz przemian prowadząca do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.
 • Mottem przewodnim Forum było: Strategia ochrony zdrowia oparta o dialog
 • Wydarzeniem specjalnym podczas Forum był panel pt. „System ochrony zdrowia w Polsce z perspektywy pacjenta”. Podczas panelu omówione zostały kwestie jakości świadczonych usług tj. standardów podejścia do pacjentów jako podmiotu w systemie. Jakie działania należy wprowadzić w celu dostępu do szybszego wykorzystania wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych oraz jak innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia wpłyną na finalne koszty leczenia? Ważna jest dyskusja nt. kompleksowości leczenia, w tym znaczenia profilaktyki, leczenia planowego oraz rehabilitacji.
 • Jednym z moderatorów panelu specjalnego pt.: „System ochrony zdrowia w Polsce z perspektywy pacjenta” był Prezesa FPP Stanisław Maćkowiak
 • Kwestiami poruszonymi podczas Forum były: energetyka, makroekonomia, bezpieczeństwo międzynarodowe z udziałem przedstawicieli elit naukowych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych oraz mediów z państw Europy, Azji oraz Ameryki Północnej.
 • W tym roku tematyka zdrowotna dołączyła do najważniejszych zagadnień omawianych podczas konferencji. Wybitni eksperci poruszyli zagadnienia dot. obecnej oraz przyszłej sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce.
 • Główne zagadnienia tematyczne:
 1. Zdrowie i polityka społeczna, a rozwój gospodarczy
 2. Model finansowania systemu ochrony zdrowia
 3. Rola samorządów w strukturze ochrony zdrowia
 4. Skoordynowana opieka zdrowotna w oparciu o informatyzację ochrony zdrowia
 5. Jakość leczenia a obniżenie kosztów
 6. Reorganizacja szpitali – zmiany w ustawie o działalności leczniczej

 

http://www.forum-ekonomiczne.pl/vii-forum-ochrony-zdrowia/#.VzGtiyFBDYg