Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Podczas konferencji w której wzięli udział przedstawiciele FPP, omówione zostały główne kierunki strategii ograniczania skutków zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce oraz strategia prowadzenia edukacji zdrowotną dzieci i młodzieży szkolnej, aby ograniczyć sięganie po wyroby tytoniowe.
  • W tym roku podjęta została dyskusja, o tym czy możliwy jest koniec epidemii palenia tytoniu (ENDGAME) w Polsce. Na podstawie prezentowanych przykładów z Europy i ze świata sformułowano plan Endgame dla Polski.
    Zaprezentowane zostały również wyniki badań społecznych, w tym roku dotyczące nie tylko tytoniu, ale szeroko pojętego zdrowia, m.in. opublikowany przez Instytut Matki i Dziecka raport na temat otyłości wśród dzieci i młodzieży.
  • Ważnym elementem programu konferencji było podsumowanie działań lokalnych w ramach zadania Prewencja pierwotna nowotworów w latach 2013-2015.

http://www.kodekswalkizrakiem.pl/rejestracja-na-konferencje/