Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział FPP w Kampanii zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
  • W eksperckim panelu dyskusyjnym zasiedli:
  • dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, socjolog, medioznawca, profesor emerytowany Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Tomasz Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich
  • Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych
  • Celem kampanii rozpoczętej 27.05.2015 roku jest uświadomienie decydentów o złej sytuacji dot.zabezpieczenia polskiego społeczeństwa w świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki i położne.
  • Podczas kampanii trwającej ponad pół roku zbierano podpisy pod petycją- receptą, która stanowi prośbę do polityków o podjęcie działań związanych ze zmniejszającą się liczbą pielęgniarek i położnych.