Udział przedstawicieli Federacji Praw Pacjenta w panelu dyskusyjnym podczas konferencji jubileuszowej pt.Naszym głosem jest pacjent- doświadczenia i wyzwania Rzecznika Praw Pacjenta, która odbyła się 6 listopada br.