Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Konferencji jubileuszowej: „Naszym głosem jest pacjent – doświadczenia i wyzwania”

Konferencja odbyła się6go listopada br. z okazji 10 lat od uchwalenia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w Sangate Hotel Airport w Warszawie.

program konferencji

 

Załączniki do pobrania