Celem akcji jest zarówno rozwijanie idei patient empowerment (pacjenta, który jest świadomy swoich praw), ale także umiejętności komunikacji między pacjentami i pracownikami medycznymi, tak aby na stałe wpisać dialog w relację ekspert-pacjent. Kampania ma również zainicjować debatę na temat stosowania terapii komórkowych, tym samym przeciwdziałać dezinformacji.