Zapraszamy do przeczytania artykułu:
https://www.eupati.eu/pl/badania-niekliniczne/prognostyczna-wartosc-badan-nieklinicznych/