Artykuł- Ogólne badania toksyczności
https://www.eupati.eu/pl/badania-niekliniczne/ogolne-badania-toksycznosci/