Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Prezes FPP Stanisław Maćkowiak został wybrany do reprezentowania organizacji pacjentów w Radzie Funduszu Medycznego. Wśród członków znaleźli się zarówno przedstawiciele organizacji pacjentów, jak i klinicyści oraz reprezentanci administracji rządowej. 

Do zadań Rady będzie należeć coroczna analiza i ocena skuteczności działania Funduszu, opiniowanie podziału środków w jego ramach oraz ocena terapii finansowanych w ramach subfunduszu terapeutycznego.

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/minister-zdrowia-powolal-rade-funduszu-medycznego