Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
img

W imieniu European Pain Federation EFIC i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu zachęcamy do wypełnienia ankiety w ramach akcji Health Literacy. Ankieta skierowana jest do pacjentów cierpiących z powodu bólu. Ma na celu ocenę barier, jakie istnieją w komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem w odniesieniu do wyboru leczenia przeciwbólowego.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqsWKt-AFPNBAQLEmx3ilEYN_715cUBEftO6zVEaSGRQ1ULQ/viewform