Debata organizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydawnictwa Naukowego Scholar