Zgłoszenie kandydatury Pana Rafała Błoszczyńskiego z ramienia organizacji społecznej- Federacji Pacjentów Polskich jako nową osobę do składu Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji.