Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka w Szczycie Zdrowia 2017 organizowanym przez Instytut Ochrony zdrowia, Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Szczyt Zdrowie to uznana płaszczyzna dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: władzą ustawodawczą i wykonawczą, płatnikiem, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami i związkami zawodowymi środowisk ochrony zdrowia, pielęgniarkami, lekarzami, aptekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych.

Uczestnikami konferencji byli wysokiej rangi menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy

W tym roku podczas Szczytu Zdrowie odbyło się 6 paneli :

Reforma służby zdrowia: ustrojowa zmiana systemu, kształcenie kadr – wymierające zawody
Polityka lekowa państwa – lista priorytetów, sposoby ich realizacji
Nowe wyzwania starzejącego się społeczeństwa: hematologia
Optymalny model opieki kardiologicznej – czy Polska może stać się wzorem?
Onkologia: o krok za epidemiologią
Narodowy Program Chorób Rzadkich – oczekiwane rozwiązania

Poniżej link do programu tegorocznego Szczytu Zdrowia:

http://www.szczytzdrowie.pl/?page_id=12