Udział Prezesa Ferderacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w szkoleniu RODO w działalności organizacji pacjentów z ekspertem zewnętrznym w dziedzinie RODO, w Warszawie

Załączniki do pobrania