Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w konferencji pt.:Pacjent i System- zasady działania opieki medycznej, zorganizowanej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Załączniki do pobrania