Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Konferencji organizowanej przez Bank Światowy wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cele Konferencji:
– przygotowanie ram pojęciowych dla budowania strategii opieki długoterminowej dla osób starszych, a tym samym wsparcie trwającego procesu budowania krajowej strategii dla Polski w tym obszarze,
– zaprezentowanie wybranych dobrych praktyk międzynarodowych z innych krajów europejskich o podobnych cechach instytucjonalnych i wyzwaniach demograficznych,
– wyróżnienie obiecujących krajowych doświadczeń w zakresie koordynacji, szczególnie na szczeblu lokalnym.

Konferencja kierowana była do przedstawicieli administracji publicznej ( Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, KPRM, Kancelarii Prezydenta RP, NFZ, ZUS), samorządów wojewódzkich i lokalnych, ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich z Polski oraz przedstawicieli z krajów sąsiedzkich zajmujących się tematyką opieki długoterminowej i polityką senioralną.

Załączniki do pobrania