Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Obecność przedstawicieli FPP na Forum
  • W tym roku w Forum brało udział około 170 przedstawicieli organizacji pacjentów z całej Polski, którzy spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia – Jarosławem Pinkasem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotrem Warczyńskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, aby rozmawiać na temat najważniejszych potrzeb i problemów polskich pacjentów.
  • Debata była kontynuacją rozmów pomiędzy liderami organizacji pacjentów a osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki zdrowotnej w kraju.
  • Podczas spotkania poruszano kluczowe zagadnienia, którymi są zainteresowane organizacje pacjenckie, oraz problemy, z którymi pacjenci zmagają się na co dzień. Dyskutowano m.in. o sytuacji w diabetologii, psychiatrii i neurologii. Pacjenci zaś zwrócili uwagę na konieczność tworzenia długofalowych rozwiązań i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym takim jaki cukrzyca czy choroba Alzhimera oraz na sytuację pacjentów chorych na boreliozę i choroby reumatyczne. Omawiano również wdrażanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz plany związane z wdrożeniem programu przeciwdziałania skutkom palenia papierosów w Polsce.
  • Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów( takich jak na przykład FPP) oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności i walce z chorobą. Forum ma sprzyjać inicjowaniu rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem.

https://ippez.prowly.com/4977-swiatowy-dzien-chorego