Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Przy okazji spotkania w Brukseli spotkało się 27 przedstawicieli z 21 organizacji pacjenckich.
  • Celem spotkania było dokonanie oceny roli organizacji pacjenckich w europejskiej polityce zdrowotnej oraz zastanowienie się nad rolą i obowiązkami organizacji pacjenckich w europejskiej polityce zdrowotnej.
  • Na spotkaniu zastanawiano się jak najlepiej przedłożyć interes pacjentów na tle europejskim, gdzie polityka zdrowotna nie wydaje się być priorytetem.
  • Spotkanie było również okazją dla organizacji pacjentów do wymiany swoich inicjatyw politycznych, a także do spojrzenia na możliwe efekty synergii , które istnieją pomiędzy nimi.
  • Liderzy organizacji biorących udział w spotkaniu, zgodzili się co do konieczności postępu w sprawie wdrażania prawodawstwa oraz kontynuację promowania sprzyjającego otoczenia , poprzez takie inicjatywy, jak Patient Empowerment Campaign oraz wspólną pracę na rzecz pacjentów.

 

http://www.eu-patient.eu/News/News/epf-leadership-meeting/