Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Konferencja odbyła się w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
  • Podczas konferencji, w której wzięli udział reprezentanci FPP, został zaprezentowany raport przygotowany przez Ernst and Young na zlecenie Platformy Farmaceutycznej. Po prezentacji odbyła się dyskusja panelowa, moderowana przez dr Małgorzatę Gałązka – Sobotka. W dyskusji zabrali głos zaproszeni eksperci.
  • Sytuacja pacjentów chorych na nowotwory dotyczy również jego rodziny która pośrednio również cierpi z tego powodu.
  • Zaprezentowany raport jest propozycją poprawy polskiego systemu opieki onkologicznej, odpowiedzią na potrzebę szybkiej diagnozy i niezbędnych interwencji medycznych dla osób chorych na nowotwory. Raport przedstawia czynniki decydujące o skuteczności systemu przeciwdziałania chorobom nowotworowym. Na podstawie analizy badań (m.in. OECD) wskazano również, które elementy są najbardziej istotne w poprawie skuteczności leczenia nowotworów.
  • Podczas konferencji zaprezentowano również obliczone koszty społeczne, które ponosimy w związku z chorobami nowotworowymi.

 

https://infowire.pl/generic/release/302295/raport-ey-innowacyjne-terapie-onkologiczne-propozycje-poprawy-polskiego-systemu-opieki-onkologicznej/