Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka w pierwszym spotkaniu Okrągłego Stołu Branży Aptekarskiej które odbyło się w Sejmie RP w Warszawie.
  • Okrągły Stół Branży Aptekarskiej to inicjatywa wychodząca z Sejmu naprzeciw zapotrzebowaniu branży. W toku niedawnych prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa farmaceutycznego, przedstawiciele środowiska wskazali na szereg wyzwań, zagrożeń i nieścisłości, które można zaobserwować na rynku.
    Spotkania Okrągłego Stołu Branży Aptekarskiej mają na celu identyfikację kluczowych obszarów wymagających zmian formalno-prawnych i wypracowanie założeń regulacyjnych bądź rekomendacji dla branży.
  • Założeniem inicjatywy jest otwartość i dobra wola wszystkich uczestników rynku do kompromisu i porozumienia. W ramach spotkań okrągłego stołu planowane są rozmowy na tematy takie jak:  wzmocnienie pozycji aptek indywidualnych, rozwój aptek na terenach wiejskich, wzmocnienie roli farmaceuty, przeciwdziałanie procederowi odwróconego łańcucha, reforma inspekcji farmaceutycznej, równowaga i konkurencyjność rynku (utrzymanie podziału na apteki indywidualne i sieciowe) oraz inne, wskazane przez uczestników.Plan pracy zakłada posiedzenia plenarne oraz prace w grupach roboczych, zakończone przyjęciem rozwiązań dla poszczególnych obszarów.