Komitety działające w ramach Europejskiej Agencji Leków (ang. European Medicines Agency, EMA): Komitet ds. Terapii Zaawansowanych (ang. Committee for Advanced Therapies, CAT)
https://www.eupati.eu/pl/organy-nadzorujace/komitety-dzialajace-w-ramach-europejskiej-agencji-lekow-ang-european-medicines-agency-ema-komitet-ds-terapii-zaawansowanych-ang-committee-for-advanced-therapies-cat/