Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Organizatorami wydarzenia są: Instytut Ochrony Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia. Zaś partnerem wydarzenia była INFARMA.
  • FPP bierze udział w pracach Rady Naukowej Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.
  • FPP jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej (folder,program,zaproszenie)
  • Program Forum został podzielony na 5 sesji tematycznych:
  1. Miejsce medycyny personalizowanej w rozwoju nauk medycznych. W ramach I sesji tematycznej mieliśmy okazję usłyszeć przemówienie Prezesa FPP Stanisława Maćkowiaka „Obietnice i wyzwania medycyny personalizowanej z perspektywy pacjenta”.
  2. Medycyna personalizowana w praktyce klinicznej
  3. Interdyscyplinarność medycyny personalizowanej
  4. Uwarunkowania etyczne oraz środowisko prawne dla funkcjonowania medycyny personalizowanej
  5. Wyzwania finansowe i organizacyjne dla systemu ochrony zdrowia wykorzystującego rozwiązania medycyny personalizowanej

W Forum wzięło udział ponad 400 uczestników. Goście Forum omawiali najważniejsze zagadnienia związane z medycyną personalizowaną, dzielili się doświadczeniami oraz dyskutowali o możliwościach wprowadzenia tego nowoczesnego podejścia do polskiego systemu ochrony zdrowia.

http://www.infarma.pl/biuro-prasowe/aktualnosci-i-wydarzenia/i-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej/