Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Serdecznie informujemy o możliwości udziału wszystkich zainteresowanych osób  w konferencji pt. „Przejrzystość współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów” zorganizowanej przez Mental Health Europe oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2018 roku w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (ul. Długa 23/25) w Warszawie w godzinach 9:30-16:15.

Spotkanie podzielone zostało na trzy panele dyskusyjne, poprzedzone wykładem, które dotyczyć będą relacji przemysłu farmaceutycznego i lekarzy, współpracy firm farmaceutycznych z organizacjami pacjentów oraz skuteczności samoregulacji działalności producentów leków innowacyjnych i generycznych w zapewnieniu przejrzystości.

 

W czasie debaty będzie można porozmawiać między innymi o tym: Czym są konflikty interesów i kiedy mogą być groźne? Jak pogodzić ochronę danych osobowych lekarzy z dążeniem do transparentności w systemie ochrony zdrowia? Czy organizacje pacjentów powinny być sponsorowane przez firmy farmaceutyczne?

 

Spotkanie jest częścią europejskiego projektu „Shedding Light”, realizowanego przez Mental Health Europe, który analizuje kwestie przejrzystości relacji sektora zdrowia psychicznego z przemysłem farmaceutycznym. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości na temat znaczenia przejrzystości w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz zachęcanie do przyjęcia regulacji dotyczących przejrzystości przepływów finansowych i rzeczowych pomiędzy firmami a środowiskiem medycznym tzw. sunshine laws.

 

Do udziału zapraszamy w szczególności przedstawicieli izb i towarzystw lekarskich, pielęgniarki, lekarzy, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji związanych z ochroną zdrowia, organizacji pacjenckich, farmaceutów, przedstawicieli medycznych oraz osoby związane z marketingiem farmaceutycznym, dziennikarzy zajmujących się tematyką ochrony zdrowia i zdrowia psychicznego oraz studentów.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o rejestrację.

Więcej informacji w załączniku poniżej:

Załączniki do pobrania