W dniach 25-26 listopada odbyła się XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Jednym z prelegentów podczas drugiej sesji pt. Jak wybrzmiewa HTA w Funduszu Medycznym?, był prezes FPP, Stanisław Maćkowiak. 

Sesja poświęcona była omówieniu ustawy o Funduszu Medycznym, zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz kryteriów ocen leków. 

 

Więcej informacji: https://www.konferencja-ptfe.pl