Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Informacja o rozpoczęciu współpracy Prezesa FPP, Stanisława Maćkowiaka, wraz z innymi osobami przynależnymi do grupy,   polegającej na wykonaniu na rzecz Agencji dzieła zbiorowego, dotyczącego opracowania wytycznych HTA w zakresie wyrobów medycznych.

23.11.2016 odbyło się spotkanie Zespołu ds.Wytycznych HTA AOTMiT dla wyrobów medycznych, w Siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w którym wzięli udział przedstawiciele FPP.