Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Nagroda Queen Silvia Nursing Award została ustanowiona w dniu 70-tych urodzin Jej Wysokości Królowej Silvi.

Stypendium ma za zadanie pomóc w utworzeniu nowych założeń opieki zdrowotnej, głównie nad osobami starszymi.

Nagroda została przyznana po raz pierwszy podczas Silviahemmets Stora Inspirationsdag 2014. Laureat otrzymał ją z rąk samej Królowej Silvii.

Stypendium wspiera rozwój globalnej opieki zdrowotnej, głównie nad osobami starszymi. Kluczowe dla osiągnięcia sukcesu jest dotarcie do młodych ludzi z odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami oraz zachęcenie ich do wyboru tej ścieżki nauki – z podkreśleniem międzynarodowego charakteru programu.

Celem stypendium jest wyzwolenie kreatywności studentów pielęgniarstwa i zaangażowanie ich w usprawnianie opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję.

Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium w wysokości 25 000zł oraz możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach z branży medycznej.

W tym roku, do grona sędziowskiego konkursu został zaproszony Prezes Federacji Pacjentów Polskich, Pan Stanisław Maćkowiak.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w konkursie wszystkich studentów pielęgniarstwa oraz wszystkie pielęgniarki i pielęgniarzy w trakcie specjalizacji.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie:

Queen Silvia Nursing Award

 

 

 

Załączniki do pobrania