Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Informacja o objęciu patronatem medialnym konferencji organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum pt. „ 35- lecie działalności Komisji Bioetycznej UJ”,

poświęconej działalności komisji bioetycznych w Polsce i ich roli w badaniach klinicznych w ramach Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

Wydarzenie to zaplanowano na 12.05.2017 r. i zbiega się z rocznicą   działalności Komisji Bioetycznej UJ, jednej z najstarszych komisji w Polsce. Tematyka konferencji obejmie zagadnienia z obszaru min. pozyskiwania świadomej zgody, zmian prawnych wynikających  z rozporządzeń Parlamentu Europejskiego w zakresie prowadzenia badań klinicznych, ochrony danych osobowych, czy też roli komisji w odniesieniu do dynamicznego rozwoju medycyny.